top of page
 מחקר ולימודים בישראל
Diver int he Reef_edited.jpg

יריד תארים מתקדמים למחקרי ים ומים בישראל

- מידע זמין כל השנה!

סטודנטים מוזמנים לפנות אלינו במייל להתייעצות

Diver int he Reef_edited.jpg
איפה עושים מחקר ימי בישראל

איפה עושים מחקר ימי בישראל?

אוניברסיטת בר-אילן

האוניברסיטה העברית

האוניברסיטה הפתוחה

המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים

אוניברסיטת אריאל

המרכז האקדמי רופין

המכון לחקר ימים ואגמים 

כל המעבדות והחוקרים

לעזרה, פנייה וקישור לחוקרים, פנו אלינו באתר או במייל (iaas2004@gmail.com)

מעבדות וחוקרים לפי תחומים

Calm Sea
מה עושים עם התואר

מה עושים עם התואר?

Fisherman
Walking Under Gas Pipes
Under the Sea
Test Tube
Pouring Sand
Environmentalism
DSCN1940-300x225.jpg

Aquaculture / Tech

תעשיית גז ונפט

Data science (HighTech) 

FoodTech

משרדי ממשלה

ארגוני סביבה

מחקר אקדמי

תנאי קבלה

תנאי קבלה

אוניברסיטת

תל אביב

אוניברסיטת 

בן גוריון

המרכז האקדמי

רופין

יום פתוח לתארים מתקדמים

המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים  באילת

bottom of page